Wonen, werken en beleven in Hartje Soest

Op de plek van het oude ABN AMRO kantoor in het centrum van Soest, aan de kruising van het Nassauplantsoen en de Van Weedestraat, is Domus Vastgoedontwikkeling voornemens om woningen en winkels te ontwikkelen. Hoe dat eruit komt te zien? Houd deze website in de gaten voor de ontwikkelingen óf laat jouw stem horen door deel te nemen aan het participatief actieonderzoek Meerstemmig Bouwen.

Locatie

Gelegen op een prominente locatie en een levendige plek in het centrum van Soest.

Woonbestemming

Domus is voornemens om op deze locatie woningen en winkels te ontwikkelen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijke norm voor alle nieuwbouw, zo ook voor deze plek.

Meerstemmig bouwen

Domus wil gebouwen en gebieden (her)ontwikkelen die echt bijdragen aan een nieuwe leefomgeving. Alle betrokken partijen zijn nodig om samen het ‘klimaat’ van omgeving, beleving en toekomst beter te maken. Zo ook voor deze locatie in Soest.
Daarom zijn we in 2021 gestart met Meerstemmig Bouwen, een participatief actieonderzoek waarbij alle belanghebbenden worden betrokken om samen een zo mooi mogelijke leef- en woonomgeving te realiseren. Gelijktijdig werd er input opgehaald voor een passende oplossing voor de leegstand in de tussentijd.

Participatief wil zeggen dat het onderzoek wordt uitgevoerd door zoveel mogelijke betrokkenen uit verschillende posities: buren, omwonenden, woningzoekenden, gemeenteambtenaren, ondernemers, medewerkers van Domus enzovoort. Door middel van 1-op-1 gesprekjes worden verschillende kaders, wensen, ervaringen, mogelijkheden en ideeën opgehaald. Door al deze verschillende perspectieven met elkaar in contact te brengen, en door gezamenlijk onderzoek te doen, ontstaat een rijk begrip van wat de vraag is, van wat werkt in de dagelijkse praktijk en wat er mogelijk zou zijn in de toekomst. De inbreng van alle betrokkenen is onmisbaar bij het zoeken en vinden van nieuwe oplossingen. Deze onderzoeksmethode heeft het woord actie in zich omdat tijdens het onderzoek direct wordt geëxperimenteerd en gehandeld.

Tijdslijn

Februari 2023

Buurtbewoners bijgepraat over nieuwbouwplannen

Donderdag 9 februari stonden opnieuw de deuren van ’t LOU-vre open voor de directe buurtbewoners van de Van Weedestraat 97. Na de bijeenkomst in oktober vorig jaar opnieuw een bijeenkomst waar de buren werden voorgelicht over de plannen voor de nieuwbouw op de plek waar zij nu een bakje koffie kregen aangeboden van gastvrouw Myrna van Schoonhorst. Lees hier het (foto)verslag van de bijeenkomst.

Oktober 2022

Positieve bijeenkomst buurtbewoners in ’t LOU-vre

Op 18 oktober 2022 vond de tweede samenkomst ‘Hartje Soest: waar staan we nu?’ plaats. Tijdens deze samenkomst deelden we een eerste ruwe schets, voortkomend uit de opgehaalde wensen, kaders en kansen. Lees hier het (foto)verslag van de bijeenkomst.

Januari 2022

Eerste samenkomst: onderzoeksopbrengst delen en verrijken

Op 20 januari 2022 vond de eerste samenkomst ‘Meerstemmig Bouwen in Soest’ plaats. Wij kijken terug op een waardevolle en energieke bijeenkomst waarin we met in totaal 25 mensen de eerder opgehaalde opbrengsten van het onderzoek hebben bekeken, verder aangevuld en verrijkt. Hier vind je een kort (foto)verslag van de bijeenkomst en de onderzoeksopbrengst. Lees hier het bericht over de samenkomst in de Soester Courant.

November 2021

Verkennend onderzoek wensen, kaders, kansen

In november zijn er gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen om een breed beeld te krijgen van kaders, wensen, ervaringen, mogelijkheden en ideeën. Bij omwonenden en winkeliers is persoonlijk aangebeld en een brief verspreid. Ook is met diverse betrokkenen contact gelegd. In totaal zijn er 16 stakeholders gesproken waaronder woningzoekenden, omwonenden, winkeliers, ondernemersraad, medewerkers van de gemeente, de wethouder, restaurant Lindenhof, woningcorporatie Eemland Wonen, Majoor Makelaar, Leegstandoplossers en Amerpoort.

’t LOU-vre

Per 20 december 2021 is Domus eigenaar geworden van het ABN-AMRO gebouw en gaat Stichting LOU – LeegstandOplossing Utrecht – onder de naam ’t LOU-vre aan de slag om het gebouw beheren. ’t LOU-vre wil net als Domus maatschappelijke meerwaarde geven aan gebouwen en deze tijdelijk tot leven brengen. Daarbij geloven wij dat een gebouw altijd een toegevoegde waarde heeft en het niet leeg mag staan. ’t LOU-vre biedt betaalbare ruimtes voor startende bedrijfjes, creatievelingen en maatschappelijke initiatieven die op zoek zijn naar een kantoor, atelier, studio of repetitieruimte. Het maatschappelijke doel is zorgen voor verbinding met de omgeving door het organiseren van laagdrempelige activiteiten en/of toffe kleine lokale evenementen te organiseren. We geloven in de kracht van het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden en disciplines en staan dus open voor iedereen!

De opbrengst inventarisatie van de tijdelijke situatie vind je via deze link. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met Myrna van Schoonhorst, kwartiermaker ’t LOU-vre, salon@lou-vre.nl, of met Myron Jacobs, m.jacobs@domus.info.

Betrokken partijen