Verslag samenkomst

Op 20 januari vond de samenkomst Meerstemmig Bouwen in Soest plaats. Wij kijken terug op een waardevolle en energieke bijeenkomst waarin we met in totaal 25 mensen de eerder opgehaalde opbrengsten van het onderzoek hebben bekeken, verder aangevuld en verrijkt. Aan iedereen die aanwezig was hartelijk dank voor de komst en input! Hier vindt u een kort (foto)verslag van de bijeenkomst en de onderzoeksopbrengst.

Het onderzoek

We starten met een uitleg over het onderzoek wat heeft plaatsgevonden. ‘Hoe kunnen wij een zo mooi mogelijk leefgebied maken, samen met alle stakeholders? Voor zowel de tijdelijke situatie, als de permanente toekomstige situatie?’ Was de vraag van Domus en startpunt van het onderzoek. 

Er is gestart met een buurtronde en buurtbrief met informatie en een uitnodiging om in gesprek te gaan over ieders wensen, kansen en eventuele kaders voor de locatie. Ook diverse stakeholders hebben deze vraag en uitnodiging ontvangen. Hieruit zijn in totaal 16 gesprekken gevoerd met diverse stakeholders, waarbij elke keer de vraag werd gesteld wie er nog meer betrokken bij dient te worden. Er is gesproken met woningzoekenden, omwonenden, Restaurant Lindenhof, Gemeente en wethouder, Domus, LOU Leegstandoplossers, Majoor Makelaar, Eemland Wonen, Ondernemersvereniging, Diana Fashion, Tijdelijk huurders AD HOC en Amerpoort.

In deze gesprekken is er eerst individueel informatie opgehaald, deze informatie werd toegevoegd aan het geheel, komend tot een meerstemmige weergave. Deze onderzoeksopbrengst geeft een mooi breed beeld van wensen, kaders en kansen met duidelijke thema’s. Hiermee gaan we in het volgende onderdeel aan de slag.

De tentoonstelling

We hebben een tentoonstelling ingericht met de opbrengst voor de tijdelijke situatie en voor de toekomstige permanente situatie. Alle aanwezigen lopen in duo’s, op afstand, langs de tafels met informatie om deze te lezen, aan te vullen en te verrijken. Achter de tafels staan mensen van de gemeente, LOU, domus en de betrokken architect. Alle vragen worden, zover mogelijk, beantwoord en suggesties en aanvullingen opgeschreven.

Toekomstige situatie

 

Tijdelijke situatie

 

Reacties zijn overwegend positief en nieuwsgierig. Onder andere de openheid van delen wordt gewaardeerd en er wordt aangegeven nieuwsgierig te zijn en nieuwsgierig te blijven. Meerdere malen wordt genoemd dat men blij is dat er iets gebeurd met de plek en dat er vertrouwen is dat het een mooie nieuwe plek wordt. Hier vindt u de onderzoeksopbrengst, aangevuld met de input vanuit de samenkomst.

Vervolg & uitchecken

We staan nog kort stil bij het vervolg. Op 5 februari is de opening van ‘T LOU-vre en naar verwachting rond zomer wordt er een volgend contactmoment gepland voor stakeholders om stil te staan bij het proces, uitleg te geven over de hoofdlijnen, reacties op te halen en eventuele wijzigingen door te voeren. Alle aanwezigen worden hiervoor uitgenodigd. 

Wilt u hier ook bij aanwezig zijn, stuur dan een mail naar info@hartjesoest.nl dan zetten we u op de lijst.

Als laatste checken we met elkaar uit met de vraag ‘Met welk gevoel ga jij weg?’. Een mooie, positieve afsluiter, waarbij wij vooral veel betrokkenheid, enthousiasme, nieuwsgierigheid en energie hebben ervaren!